Skip to main content
course image

VLOS na start - kategoria A1 / A3

Drony, którymi można wykonywać operacje w kategorii „otwartej”, muszą spełniać następujące warunki: • Należą do jednej z klas określonych w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2019/945 lub zostały skonstruowane do użytku własnego; • Mają masę startową mniejszą niż 25kg; • Zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 1 stycznia 2023 r.: a) w podkategorii A1 masa BSP nie przekracza 250g z obciążeniem, b) w podkategorii A3 masa BSP nie przekracza 25kg wraz z paliwem i obciążeniem użytkowym.

About This Course

Include your long course description here. The long course description should contain 150-400 words.

This is paragraph 2 of the long course description. Add more paragraphs as needed. Make sure to enclose them in paragraph tags.

Requirements

Add information about the skills and knowledge students need to take this course.

Course Staff

Course Staff Image #1

Staff Member #1

Biography of instructor/staff member #1

Course Staff Image #2

Staff Member #2

Biography of instructor/staff member #2

Frequently Asked Questions

What web browser should I use?

The Open edX platform works best with current versions of Chrome, Firefox or Safari, or with Internet Explorer version 9 and above.

See our list of supported browsers for the most up-to-date information.

Question #2

Your answer would be displayed here.

Enroll